nieuws

Interview Françoise DEPPE

Als ik aan mijn beste herinneringen in Brussel denk, denk ik ook aan mijn ervaringen op het gebied van werkgelegenheid. Ik heb het geluk dat ik tien jaar lang geweldige posities heb bekleed in banken. En in het gemeentebestuur, waar ik teleurgesteld ben geweest omdat er nog steeds veel mensen met vooroordelen zijn… Vandaag de dag heb ik de kans om te werken met mensen van verschillende achtergronden, maar tegelijkertijd zijn er geen mensen die mijn gemeenschap vertegenwoordigen. 

Ik vond het moeilijk te aanvaarden dat er beslissingen op het niveau van de gemeente genomen worden, terwijl er geen Afrikaanse vertegenwoordigers zijn… Het is niet normaal dat je belastingen kan betalen, dat je deelneemt aan het actieve leven van de gemeente, en dat je niet eens de beslissingen kan kennen die daar genomen worden. Ja, er zijn mensen van buitenlandse afkomst die in de sociale dienst van mijn gemeente werken, maar geen enkele vertegenwoordiger van subsaharaanse afkomst die beslissingen heeft genomen op gemeentelijk niveau. Tot vandaag, bovendien, en zelfs dan stoorde het me heel erg.

Mijn wens voor de Congolezen en Afrikanen die in Brussel wonen is dat wij in grotere getale op de arbeidsmarkt vertegenwoordigd zijn. Wij zijn niet voldoende vertegenwoordigd in de overheidsdiensten. Dat was mijn gevecht toen ik me in mijn gemeente presenteerde. Als mensen zeggen dat ze Congolees zijn, klinkt het alsof ze een plaag hebben. Ik weet niet of het te wijten is aan de kolonisatie; maar er zijn andere nationaliteiten die gemakkelijker werk vinden dan de Congolezen.

Het lijkt alsof Congolezen de pest hebben, dat we een label dragen. Het stoort me echt, want ik denk dat België veel te danken heeft aan Congo. En dus zijn het van alle nationaliteiten hier in België in de eerste plaats de Congolezen die iets moeten hebben, want België heeft Congo gekoloniseerd. Als je ziet dat er Congolezen zijn die diploma’s in geschiedenis en andere disciplines hebben, maar werkloos zijn… Ik vind het niet normaal dat deze mensen die briljante studies hebben gedaan, die de geschiedenis van Congo op scholen kunnen onderwijzen om de mentaliteit een beetje te veranderen, dat deze mensen zich zonder werk bevinden.

In de administraties zijn we dus slecht vertegenwoordigd. Andere nationaliteiten zijn wel vertegenwoordigd, maar Afrikanen zijn minder zichtbaar. Ik wil er echter op wijzen dat ik tien jaar geleden, toen ik begon te werken in de banken enzo, tot de eerste mensen van Afrikaanse afkomst behoorde, wat misschien te wijten is aan mijn gemengde afkomst. Tegenwoordig is daar wel vooruitgang in gemaakt. Vandaag de dag hebben jonge mensen (van buitenlandse afkomst) met een diploma, die meerdere talen spreken al meer geluk om werk te vinden in vergelijking met die van mijn tijd, die jarenlang hebben gestudeerd, en die naar de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Afrika, enz. zijn geïmmigreerd.